Tovning och valkning av ull är en mycket gammal teknik som används för att skapa tjocka och varma klädesplagg och andra textilier.

Sections of Southdown and Saxon Wool, magnified vintage engraving. Old engraved illustration of Southdown wool and Saxon wool, microscope views

Ull från får är lätt att tova därför att ullfibern har tydliga fjäll som hakar i varandra när den bearbetas mekaniskt. Det finns flera sätt att tova, men våttovning är vanligast.

Old fashioned wool felting using only soap and water.


• Vid våttovning kardar man först ullen till flor som sedan läggs ut i flera lager i den form som önskas.
• Ullen blöts med hett såpvatten och masseras sedan ihop med händerna till en fast konsistens.
• När önskad form är uppnådd valkas ullen. Valkning innebär att ullen krymps med hjälp av en tvättbräda eller valkträ till sin slutgiltiga form.
Det färdiga resultatet sköljs i rent vatten tills allt såpvatten är ursköljt och får sedan torka. ​​

Det går att tova både sockar, vantar, hattar och mössor med våttovning. Några exempel ser du här :

Tovad hatt, elevarbete årskurs 8 19/20 Kastellskolan, Härnösand
Tovad hatt, elevarbete årskurs 8 19/20 Kastellskolan, Härnösand