Får i björkhage

Några fakta om får
Ull från får är ett av de allra äldsta materialen för kläder och hemtextilier.

Jag undrar ibland hur ullen började användas, tänk om det var så att de första människorna fann tussar som fastnat på kvistar och buskar och insåg att de kunde dra ut och sno dem till trådar för att sedan väva till tyg?

Hur det var och vem som var först med att göra tråd av ull får vi nog aldrig veta, men ullen är och förblir en viktig råvara för textiltillverkning ännu idag. Fåren blev i alla fall domesticerade mycket tidigt i mänsklighetens historia och hölls som husdjur, både för kött, mjölk och ull.

Får är också bra på att hålla betesmark öppen, där de går betas gräset av mycket nära marken, vilket ger örter, insekter och andra småkryp som inte trivs i högt gräs en chans att kunna växa och frodas. Fårens gödsel är i jämförelse med kogödsel fattig på kväve men rik på fosfor och kalium, vilket gör den till ett bra jordförbättrings-/gödningsmedel i köksträdgården.

Från början användes fårens skinn, med ullen på, för att göra kläder, täcken och andra textilier, men snart märkte man att ull gick att använda på egen hand, utan skinnet.

De ursprungliga fåren hade tre typer av ull: bottenull, täckhår och dödhår. Bottenullen är mjukast och används till kläder. Täckhåren är bra till möbeltyg och mattor. Dödhåren är raka och stela och sorteras bort.

Staples of unprocessed fine merino wool

Med tiden utvecklades nya tekniker – först sländan för att spinna, sedan spinnrocken och mycket senare den industriella spinnmaskinen – och ullen blev ett av favoritmaterialen för klädframställning, särskilt här på norra halvklotet där vintrarna är kalla och långa.

Hur bearbetas ullen?
Fåren klipps och ullen sorteras efter kvalitet.
När sorteringen är gjord tvättas oftast ullen och läggs att torka.
En gammal metod för att tvätta ull är att bära ullen i stora dukar till en bäck och låta bäckvattnet rinna genom ullen samtidigt som så mycket som möjligt av smutsen försiktigt pressas ut. Numera är det dock vanligast att tvätten sker i stora kar i ett spinneri. Efter tvätt och torkning kardas ullen för att ta bort mer av skräp och smuts och för att lägga fibrerna åt samma håll. Mer om det i avsnittet om ulltekniker.