När jag nu är tvungen att vara hemma pga Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller förkylningssymtom så gör jag slag i saken och skapar den där resursbanken för mina textilslöjdselever som jag så länge har velat göra. 🙂

Jag tänker mig att den ska fungera som en plats där både mina elever och mina eventuella vikarier ska kunna hitta information och kunskap nog för att kunna lära in och lära ut sådant som hör till området textilslöjd.

Eftersom jag är som jag är så kommer det säkert också att dyka upp saker som kanske är överkurs (dvs inte står i kunskapskraven) men som jag ändå tycker att det är intressant att skriva om.

Precis som när jag ska sy har jag börjat med en idé, gjort en skiss och tänkt igenom vad jag behöver för att genomföra idén. Den planeringen följer jag steg för steg tills det färdiga resultatet finns på plats.

Den stora skillnaden mellan att sy/sticka något och att göra en webplats är dock att webplatsen egentligen aldrig blir färdig, den kommer att fyllas på och utvecklas under lång tid framåt.